MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Menkul Kiymet Yatirim Fonlari Tanitim Rehberi

SON GÜNCELLEME TARİHİ : null
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ:

Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı
Birim Pay Değeri

PORTFÖY DAĞILIMI
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

"Getiri Karşılaştırma Ölçütü",


  • Fon İçtüzüğü
  • Fon İzahnamesi
  • Mali Tablolar
  • Aylık Rapor

  • Yatırım Fon Komisyonları

    En Az Alınabilir Pay Adeti: Adet
    Alım-Satım Saatleri:
    Alım   :
    Satım :    Alım-Satım Yerleri
  • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
    Meksa Yatırım Men.Deg. A.Ş.

    Fon Kurulu Üyeleri
    (Adı - Soyadı)

    Fon Denetçisi
    (Adı - Soyadı)

    Fon Müdürü
    (Adı - Soyadı)

    KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
    (%1'den fazla iştirak olanları için doldurulur)
    Adı/ Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)

    KURUCUNUN DİĞER FONLARI
    MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
    MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON