MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Menkul Kiymet Yatirim Fonlari Tanitim Rehberi

SON GÜNCELLEME TARİHİ : null
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ:

Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı
Birim Pay Değeri

PORTFÖY DAĞILIMI
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

"Getiri Karşılaştırma Ölçütü",


 • Fon İçtüzüğü
 • Fon İzahnamesi
 • Mali Tablolar
 • Aylık Rapor

 • Yatırım Fon Komisyonları

  En Az Alınabilir Pay Adeti: Adet
  Alım-Satım Saatleri:
  Alım   :
  Satım :  Alım-Satım Yerleri
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
  Meksa Yatırım Men.Deg. A.Ş.

  Fon Kurulu Üyeleri
  (Adı - Soyadı)

  Fon Denetçisi
  (Adı - Soyadı)

  Fon Müdürü
  (Adı - Soyadı)

  KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
  (%1'den fazla iştirak olanları için doldurulur)
  Adı/ Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)

  KURUCUNUN DİĞER FONLARI
  MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
  MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON