MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FON
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Menkul Kiymet Yatirim Fonlari Tanitim Rehberi

SON GÜNCELLEME TARİHİ : 14/10/2015
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ: 01/08/2000

14/10/2015 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 2.761.291
Yatırımcı Sayısı 32
Birim Pay Değeri 0,061429

PORTFÖY DAĞILIMI
HİSSE SENETLERİ %73
TERS REPO %14
BORSA PARA PIYASASI %0
HAZİNE BONOSU %0
YABANCI MENKUL %0
DEVLET TAHVİLİ %0
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakte dönüşümü kolay, riski düşük ve optimum vade yapısında olanlar tercih edilir. Fon portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25'i devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye?de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır

"Getiri Karşılaştırma Ölçütü", İMKB 100 (%100) Endeksi


 • Fon İçtüzüğü
 • Fon İzahnamesi
 • Mali Tablolar
 • Aylık Rapor

 • Yatırım Fon Komisyonları

  En Az Alınabilir Pay Adeti: 10 Adet
  Alım-Satım Saatleri:
  a) Şubeler aracığıyla:
  Alım   : 09:00 - 13:00
  Satım : 09:00 - 13:00

  b) Telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracığıyla:
  Alım   : 09:00
  Satım : 13:00

  Alım-Satım Yerleri
 • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
  Meksa Yatırım Men.Deg. A.Ş.

  Fon Kurulu Üyeleri
  (Adı - Soyadı)
  Vesile ŞARLIOĞLU
  Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU
  Emre TOPAL

  Fon Denetçisi
  (Adı - Soyadı)
  Dursun SEVİCİ

  Fon Müdürü
  (Adı - Soyadı)
  Volkan DİNÇER

  KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
  (%1'den fazla iştirak olanları için doldurulur)
  Adı/ Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
  MEKSA HOLDİNG A.Ş. 8951 90
  MEHMET EMİN SAZAK 759 10

  KURUCUNUN DİĞER FONLARI
  MEKSA YATIRIM MENKUL DEŞ. A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
  MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON